Projekt Nordijska hoja na podeželju se zaključuje

Objavljeno: 24.05.2019

Občina Šmarješke Toplice s partnerji Termami Krka d. o. o., Novo mesto, Turističnim društvom Šmarješke Toplice, Športno turističnim društvom Šmarješke Toplice in Brankom ter Martino Korenič, zaključuje z zadnjo, 2. fazo, 52.847,38 EUR vrednega projekta Nordijska hoja na podeželju. Prijavitelji so bili s prijavo projekta uspešni na 1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016, in pridobili 80 % sofinanciranje, kar znese 35.186,78 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Izvedene aktivnosti:

1. Adaptacija ostrešja kozolca v Beli Cerkvi, ki je obsegala zamenjavo lesenega ostrešja kozolca in zamenjavo strešne kritine.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/obnova kozolca.png

 

2. Označitev 12 nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena (cerkva) z okroglimi steklenimi tablicami na fasadi objekta ali označevalnimi tablami na razdalji, skladno z veljavnimi standardi za označevanje kulturnih spomenikov.

8 cerkva je označenih z okroglimi tablicami.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/znaki za cerkve.png

4 cerkve so označene z večjimi označevalnimi tablami na razdalji.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/table.png

 

3. Trasiranje 12 nordijskih in 3 kolesarskih poti po občini Šmarješke Toplice z GPS-om, podatke pa smo uporabili za izdelavo zemljevida nordijskih poti v Šmarjeških Toplicah in za izdelavo interaktivne spletne strani nordijskih poti, ki je prilagojena tudi pregledovanju na mobilnih napravah.

Zemljevid Poti nordijske hoje Šmarješke Toplice

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/zemljevid.jpg

Interaktivna spletna stran s predstavitvijo nordijskih poti v Šmarjeških Toplicah

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/interaktivna.png

 

4. na 4 pomembnih točkah ob poteh smo postavili info table na katerih so predstavljena pomembna dejstva in opisane izbrane zanimivosti v 7 jezikih. Table stojijo v Šmarjeti nasproti cerkve, pri cerkvi sv. Jožefa na Vinjem vrhu, pri izviru v Dolenjem Kronovem in v Beli Cerkvi ob parkirišču.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/Info table 1.png

 

5. V Dolenjem Kronovem ob izviru smo poleg table uredili tudi tlakovano podlago in urbano opremo: koš za smeti in stojalo za kolesa.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/urbana oprema.jpg

 

6. Pri hotelu Term Krka v Šmarjeških Toplicah sta bili postavljeni 2 informacijski tabli z zemljevidom nordijskih poti v Šmarješih Toplicah, največja pa je obojestranska panoramska tabla, ki stoji v Šmarjeških Toplicah pri stanovanjskem naselju Prinovec.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/2019-06-111.jpg

 

7. V okviru projekta smo izvedli tudi brezplačno izobraževanje za lokalne turistične vodnike po občini Šmarješke Toplice. Izobraževanje so izvedli strokovnjaki z različnih področij, udeležilo pa se ga je 27 udeležencev. Strokovnim predavanjem je sledila delavnica nordijske hoje v Klevevžu in zaključni praktični preizkus, ki smo ga izvedli v soboto, 30. marca. Vsak od udeležencev je predhodno pripravil seminarsko nalogo na izbrano temo, ki jo je v okviru ekskurzije tudi predstavil na terenu. Obiskali smo več kot 25 turistično zanimivih točk v naši občini. Ob zaključku dneva je župan Marjan Hribar čestital vsem udeležencem in jim podelil izkaznico turističnega vodnika po občini Šmarješke Toplice.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/zakljucna.jpg

 

8. K sodelovanju v projektu so bili povabljeni tudi učenci in strokovni delavci Osnovne šole Šmarjeta. Izdelali so likovne izdelke, ki bodo krasili stene občinskih prostorov v Šmarjeti ter seminarsko nalogo s 3 predlogi enodnevnih izletov po občini Šmarješke Toplice in jih lično predstavili na plakatih.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/Plakati sola.jpg

 

9. Organizirani so bili tudi trije pohodi. Pohod Po poti termalnih izvirov v okolici Klevevža je 23. 4. organiziralo Turistično društvo Šmarješke Toplice, v organizaciji Športno turističnega društva Bela Cerkev pa sta potekala pohoda Po poti arheologije in V škratovo deželo. Na zaključku pohoda V škratovo deželo je pod Koreničevim kozolcem v Beli Cerkvi 11. 5. 2019 potekala tudi zaključna prireditev projekta Nordijska hoja na podeželju.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/kolaz zakljucna.jpg

 

Hvala vsem, ki ste pripomogli k odlični izvedbi projekta, še posebej pa hvala vsem partnerjem v projektu: Termam Krka d.o.o., Novo mesto, PE Šmarješke Toplice, Turističnemu društvu Šmarješke Toplice, Športno turističnemu društvu Bela Cerkev ter Branku in Martini Korenič. Upamo, da bodo nove pridobitve, sofinancirane iz projekta Nordijska hoja na podeželju v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, dobro služile svojemu namenu in bodo pogosto v uporabi.

tl_files/Fotogalerija/Nordijska hoja na podezelju/2019-05-241.jpg

 

Pojdi nazaj