SPREJET JE PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2020

Objavljeno: 20.12.2019

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je na svoji 9. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel PRORAČUN ZA LETO 2020.

 

Splošni del sprejetega proračuna

Posebni del sprejetega proračuna

Načrt razvojnih programov

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020

Pojdi nazaj