Sprejeta stališča do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Topliška vas

Objavljeno: 11.06.2018

Sprejeta stališča do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Topliška vas

DOKUMENT (klik za ogled)

Pojdi nazaj