Odbori in komisije

NADZORNI ODBOR

Mirjam Hribar, predsednica

Jakob Vovko, član

Katja Smrekar, članica

 

KOMISIJA ZA STATUT OBČINE IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA

Aleksander Durič, predsednik

Jože Vidic, član

Franc Anderlič, član 

Ladislav Prešeren, član 

Danijela Jakše, članica

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Aleksander Pavlič, predsednik

Danijela Jakše, članica

Tone Bobič, član

Dušan Bregant, član

Branko Zoran, član

 

ODBOR ZA RAZVOJ

Franc Anderlič, predsednik

Aleksander Pavlič, član

Drago Košak, član

Milan Pajk, član 

Danijela Jakše, članica

Stojan Gorenc, član

Ladislav Prešeren, član 

 

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE

Durič Aleksander, predsednik

Jože Vidic, član 

Tone Bobič, član 

Majda Lah, članica

Alojz Hribar, član

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Branko Zoran, predsednik

Metka Kovačič, član

Marko Škoda, član 

Jelka Petrovič, članica

Dušan Bregant, član 

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE

Aleksander Durič, predsednik 

Branko Zoran, član 

Aleksander Pavlič, član

 

UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA RAZGLEDI

Katja Kuhelj Gorjanec, odgovorna urednica,

Milan Pajk,

Danijela Jakše,

Jože Novak,

Jože Perše,

Milena Činkole,

Aleksandra Barič Vovk,

Mateja Bobič,

Katarina Gunde,

Kristina Ščuka, lektorica.