Odbori in komisije

NADZORNI ODBOR

 

 

KOMISIJA ZA STATUT OBČINE IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

ODBOR ZA RAZVOJ

 

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE

 

 

UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA RAZGLEDI