Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (januar-junij)