Pomembne institucije v občini

Upravna enota Novo mesto - Krajevni urad Šmarjeta

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

Kontakt: 07 39 39 490, ue.novomesto@gov.si

Uradne ure za poslovanje strankami: Četrtek: 12.00 - 15.00

Poslovanje krajevnih uradov v poletnem času

Krajevni uradi Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta in Žužemberk, zaradi koriščenja letnih dopustov in zagotavljanja nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote ne bodo poslovali v času od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018.  

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, stranke lahko opravljajo na sedežu Upravne enote Novo mesto.  

Osnovna šola Šmarjeta

Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

Ravnateljica: Nevenka Lahne

Kontakt: 07 38 44 180, os.smarjeta@guest.arnes.si

Spletna stran: www.os-smarjeta.si

Pošta Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 115, Šmarješke Toplice

Kontakt: 07 38 44 300

Delovni čas: Ponedeljek – petek: 8.00 - 10.30; 14.30 - 17.00, Sobota: 9.00 - 11.00;

Župnijski urad Šmarjeta

Šmarjeta 44, Šmarješke Toplice

Kontakt: 07 38 43 045

Spletna stran: zupnije.rkc.si/smarjeta

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - potujoča knjižnica

Urnik potujoče knjižnice za leto 2019 (klikni za ogled)