Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2013