Vloga za potrdilo o predkupni pravici, pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč in o datumu spremembe namenske rabe