Evropski teden mobilnosti 2019

Objavljeno: 22.07.2018

 

Spoštovani starši, učenci in prostovoljci,

najlepša hvala za sodelovanje pri pešbusu, ki smo ga tudi tokrat organizirali v sodelovanju z Osnovno šolo Šmarjeta. Od 16. do 20. septembra 2019 se je 91 učencev in 21 prostovoljcev vsako jutro peš podalo v šolo.

Ob zaključku, 20. 9. 2019, sta jih na cilju pozdravila župan in ravnateljica šole, ki sta jim čestitala za uspešno izvedbo in jim priporočala, da se vsako jutro peš podajo v šolo. Vsi udeleženci smo se nasmejani in zadovoljni strinjali, da pešbus kmalu spet ponovimo. Hvala vsem, otrokom, staršem in prostovoljcem, ki ste s svojo energijo prispevali k odlični izvedbi pešbusa.

 

 

 

Evropski teden mobilnosti, 16.- 22. september 2019,  v znamenju hoje

 

  

Že 18. Evropski teden mobilnosti bo letos širom stare celine potekal pod sloganom Gremo peš! med 16. in 22. septembrom. Hoja je spregledan, a zelo aktualen način trajnostne mobilnosti, kjer z gibanjem vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.

Motoriziran promet je pomemben vir emisij toplogrednih plinov, ki pospešuje podnebne spremembe. Velika težava sodobne družbe je tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Danes je telesno premalo dejavnih več kot 30 % odraslih v Evropski uniji, saj preveč sedimo in se vozimo z avtomobili. V povprečju neaktivna oseba preživi do 40 % več dni v bolnišnici (EPOMM, 2018). V Sloveniji ima težo, večjo od priporočene, malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 % moških, težave s čezmerno težo imajo tudi otroci. V zadnjih 30 letih se je njihovo število podvojilo.

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati osebni motorni promet. Med trajnostne prometne načine (ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju) prištevamo tudi hojo. Zato letošnja izvedba ETM poteka pod sloganom Gremo peš!

Slovenska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, mag. Polona Demšar Mitrovič iz Ministrstva za infrastrukturo, je o letošnji temi povedala: »Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 km), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Kakovostne ureditve javnega prostora lahko ob hoji spodbujajo tudi druge potovalne načine, predvsem javni prevoz. Želimo si, da bomo letos s sloganom Gremo peš! spodbudili k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.«

Kaj je torej trajnostni razvoj?

Predvsem je to razvoj, ki upošteva zdrav odnos do okolja, narave, prostora, naravnih virov in soljudi.

V tednu mobilnosti, od 16. do 20. 9. 2019, se bodo učenci 4., 5. in 6. razredov OŠ Šmarjeta  priključili projektu Ministrstva za infrastrukturo Trajnostna mobilnost v osnovni šoli in izvedli aktivnost Gremo peš! S kokoško Rozi.

 

Cilj aktivnosti je: Povečati delež aktivnih prihodov v šolo za 7 %.

Namen: Spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi …) predvsem spodbujati pešačenje. Aktivne oblike prihoda naj bi uporabljali tudi v popoldanskem času.

Naloge učencev (s pomočjo staršev in učiteljev):

–       V šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.

–       Izpolnjevati potovalni dnevnik.

–       Izpolniti anketo pred in po izvedbi dejavnosti.

 

Naloge staršev:

–       Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti.

–       Vzgajanje z zgledom, spremljanje v šolo, opravki na trajnostni način

 

V tednu mobilnosti bomo za vse učence izvajali tudi priljubljeno obliko prihoda v šolo -

 

Pridružite se nam!

 

 

 

Pojdi nazaj