Hiša žive dediščine "Iz narave in preteklosti za prihodnost"

Objavljeno: 31.03.2014

tl_files/Aktualno/ost.jpgtl_files/Aktualno/MK Logo.jpgtl_files/Aktualno/evropski logo.jpg

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«


Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«

 

Dne 4.3.2014 je v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice potekal slavnostni podpis pogodbe za izvedbo gradnje kulturnega doma Bela Cerkev – Hiše žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«. Izvajalec del bo podjetje GPI Tehnika, gradbeništvo, projektiva in inženiring d.o.o. Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto.

 

V skladu s podpisano pogodbo se bo investicija pričela izvajati po naslednjem terminskem planu:

  • marca 2014 se bodo izvajala zemeljska dela,
  • od meseca aprila do meseca decembra 2014 se bodo izvajala gradbeno obrtniška dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije,
  • od meseca januarja do meseca marca 2015 pa bo potekala montaža opreme.

 

V primeru, da bo prišlo do utemeljenih razlogov za premik rokov izvedbe, pa bodo morala biti vsa dela opravljena do roka, da bo mogoča odprava napak in izvedba tehničnega pregleda, najkasneje do konca meseca aprila 2015.

 

V času izvedbe investicije bo zagotovo prihajalo do nevšečnosti, saj je objekt lociran sredi naselja - zato vse občane iz Bele Cerkve prosimo za strpnost in potrpežljivost.

 

Vsekakor bo potrebno vložiti veliko truda, da bo gradnja potekala po vseh začrtanih ciljih. Hkrati pa se zavedamo, da bo zelo pomembna tudi vsebina Hiše žive dediščine, ki bo morala biti dovršena do te mere, da bo ta živela s krajem in regijo ter prinašala pozitivne učinke. Pozitivni učinki investicije (predvsem povečevanje števila obiskovalcev) pa se bodo v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za kulturo, merili vse do leta 2020.

 

Naš cilj je torej vzpostaviti objekt, ki bo hkrati hiša žive dediščine, prostor za kulturno udejstvovanje in izobraževanje, prostor za medgeneracijsko druženje in udejstvovanje lokalih društev. Ne nazadnje bo poseben prostor namenjen tudi bogatim arheološkim zbirkam, zato bo pomembno tudi sodelovanje z Narodnim muzejem, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Dolenjskim muzejem.

Pojdi nazaj