Nordijska hoja na podeželju

Objavljeno: 01.04.2018

 

tl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/nORDIJAK HOJA_1.jpg

tl_files/pasice/las_dbk_logotip_color_version mini.jpg

tl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/logotip_OST_C.jpg

NASLOV PROJEKTA: NORDIJSKA HOJA NA PODEŽELJU

 

Nosilec projekta: Občina Šmarješke Toplice

 

Ostali partnerji v operaciji:

-          Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

-          Branko Milan Korenič

-          Turistično društvo Šmarješke Toplice

-          Športno turistično društvo Bela Cerkev

 

OPIS PROJEKTA:

 

Namen projekta je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter turistične ponudbe v občini Šmarješke Toplice s trasiranjem 12 nordijskih poti, 3 kolesarskih poti, adaptacijo ostrešja kozolca v Beli Cerkvi pod katerim potekajo pomembne prireditve, označitev 12 nepremičnih kulturnih spomenikov, postavitev 4 info tabel, 1 smetnjaka in 1 stojala za kolesa ter organizacija niza rekreativnih in izobraževalnih prireditev.

 

Začetek projekta: 1. april 2018.

 

Projekt bo trajal 12 mesecev, predviden zaključek projekta je 31. maj 2019.

 

Celotna vrednost projekta z DDV je 52.847,38 EUR.

 

Občina Šmarješke Toplice je v mesecu februarju 2017 prijavila projekt na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela Krajina v letu 2016. Upravni odbor LAS DBK je projekt na predlog ocenjevalne komisije LAS Dolenjska in Bela krajina odobril in jo predlagal v odobritev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija je dne 16. 2. 2018 izdala Odločbo o pravici do sredstev in za projekt odobrila sredstva v višini 35.186,78 EUR.

 

Nepovratna sredstva so pridobljena iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Cilj investicije je trasiranje 12 nordijskih poti, 3 kolesarskih poti, adaptacija ostrešja na kozolcu v Beli Cerkvi, označitev 12 nepremičnih kulturnih spomenikov, postavitev 4 info tabel, 1 smetnjaka in 1 stojala za kolo ter organizacija niza rekreativnih in izobraževalnih prireditev za različne skupine ljudi, kar zajema:

-      v 1. fazi (od aprila do septembra 2018) tri aktivnosti:

 • koordinacija in vodenje, promocija in obveščanje javnosti (lektoriranje, prevajanje), splošni stroški (DIIP).
 • Aktivnost 1: Obnova ostrešja Koreničevega kozolca (toplar):
  • obnova ostrešja kozolca – 1 kos.
  • Aktivnost 2: Postavitev informacijskih tabel, urbane opreme in označitev lokalnih kulturnih spomenikov:
   • postavitev informacijskih tabel – 4 kos, postavitev tablic za označitev lokalnih spomenikov – 12 kos, postavitev smetnjaka – 1 kos, postavitev stojala za kolesa – 1 kos.
   • Aktivnost 3: Trasiranje nordijskih in kolesarskih poti:
    • trasiranje poti za nordijsko hojo – 12 poti, trasiranje kolesarskih poti – 3 poti.

-      v 2. fazi (od oktobra 2018 do maja 2019) 3 aktivnosti, in sicer organizacija delavnice, natečaja, izobraževanja in rekreativnih prireditev, izdelava in tisk zemljevida ter postavitev informacijskih tabel:

 • koordinacija in vodenje, promocijske aktivnosti (objava v tiskanih medijih – 3 objave, objava v spletnih medijih – 3 objave, letaki in vabila – 1.200 kos, letaki in vabila na zaključno prireditev – 1.200 kos, izdelava podstrani na spletni strani TIC).
 • Aktivnost 4: Ozaveščanje lokalnega prebivalstva:
  • delavnica z lokalnim prebivalstvom, natečaj na osnovni šoli (10 udeležencev), tečaj za lokalne turistične vodnike (15 udeležencev).
  • Aktivnost 5: Izdelava in tisk zemljevida ter postavitev informacijskih tabel:
   • izdelava in tisk zemljevida, postavitev informacijske table z vsebino o nordijskih in kolesarskih poteh – 2 kos, postavitev obojestranske panoramske informacijske table – 1 kos.
   • Aktivnost 6: Promocija nordijskih poti Vir življenjske energije:
    • 3 pohodi in zaključna prireditev (150 udeležencev).

 

 

Pričakovani učinki projekta:

 

Izvedba projekta bo športno-rekreativne površine in zdrav način življenja približala lokalnemu prebivalstvu ter obiskovalcem in tako pozitivno vplivala na kakovost življenja ter na turizem.

 

Ostali učinki, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem in so posledica obravnavane investicijske operacije so:

-      izboljšanje pogojev za telesno vadbo,

-      izboljšanje turistične ponudbe,

-      poučitev udeležencev rekreativnih dogodkov o nordijski hoji,

-      osveščanje o vplivu rekreacije na počutje oziroma psihično in fizično zdravje in omogočitev rekreacije za različne skupine ljudi (upokojence, otroke, lokalno prebivalstvo, invalide, turiste idr.),

-      trajnostni razvoj,

-      pozitiven vpliv na okolje,

-      pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne dediščine,

-      izboljšanje turistične atraktivnosti občine,

-      izboljšanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

-      dvig ravni kakovosti življenja v celotnem okolju.

 

Poleg naštetih je moč najti tudi še vrsto drugih nedenarnih pozitivnih učinkov investicije.

 

Ciljne skupine:

-          upokojenci, otroci, lokalno prebivalstvo, hotelski gostje, brezposelni in turisti.

 

 

Kontakt:

Občina Šmarješke Toplice, Alja Rabzelj, višja referentka za kulturo in projekte

Tel. št.: 07 38 44 336, e-pošta: alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja - PRP (http://www.program-podezelja.si/)

LAS Dolenjska in Bela krajina (https://las-dbk.si/)

 

 

tl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/td logo.jpgtl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/Terme Krka.jpgtl_files/2018/OBJAVE SPLET 2018/STD Bela Cerkev.jpg

Pojdi nazaj