Investicija izgradnje komunalne infrastrukture v naselju »Nad Prinovcem« v Šmarjeških Toplicah

Objavljeno: 22.09.2011

V delu naselja Šmarješke Toplice, območje »Nad Prinovcem«, se v letu 2011 izvaja investicija izgradnje komunalne infrastrukture, ki je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedeni so kanalizacijski vodi, meteorni kanali, obnovljen vodovodni sistem, telekomunikacijski vodi, elektrika in javna razsvetljava. S tem bomo omogočili priključitev na kanalizacijo 200 uporabnikom in na vodovod 230 uporabnikom.

 

Večina vodov poteka v cestnem telesu, zato je bila večina cest v naselju tekom gradnje popolnoma uničenih in so bile v sled tega popolnoma obnovljene, hkrati pa se je uredilo tudi odvodnjavanje cest v večjem delu naselja. Ulice v naselju bo razsvetljevalo 40 novih svetilk.

 

tl_files/novice/invest.jpg

 

Celotna investicija in investicijski stroški bodo v končni vrednosti znašali dobrih 850.000 EUR. Od tega nepovratnih sredstev 85% za upravičene stroške. Izvajalec: Gradnje d.o.o. Boštanj.

 

Investicija je bila izvedbeno izredno zahtevna, saj so se vsa dela izvajala znotraj strnjenega naselja in sicer v bivalnem okolju vseh stanujočih v naselju. Vsem občanom in ostalim prebivalcem tega naselja se zahvaljujemo za vso potrpežljivost in sodelovanje v času gradnje.

 

Urejena kanalizacija bo pripomogla k sodobni urejenosti naselja. S tem pa bo zaščiten tudi največji vodni vir na področju Dolenjske, vodarna Jezero v Družinski vasi.

Pojdi nazaj