Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2016

Objavljeno: 22.09.2016

Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec, ki je v mesecu septembru pričel z investicijskimi vzdrževalnimi deli na občinskih cestah. Prav tako je bil na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec za sanacijo plazu na občinski cesti JP 798-041 v Mevcah.

Dela bodo izvedena na posameznih odsekih občinskih cest in sicer:

  • ureditev (razširitev in preplastitev) dela javni poti z oznako JP 797-831 (Družinska vas);
  • ureditev (asfaltacija) dela javne poti z oznako JP 798-021 (Hrib);
  • ureditev (asfaltacija in ureditev priključka) dela javne poti z oznako JP 798-281 (Dol pri Šmarjeti);
  • ureditev (globinske sanacije) dela lokalne ceste z oznako LC 295-332 (Mala Strmica);
  • ureditev (globinske sanacije) dela lokalne ceste z oznako LC 295-301 (stari del Šmarjeških Toplic);
  • ureditev dela javne poti z oznako JP 796-551 in lokalne ceste z oznako LC 295-403 (Orešje-Povšič);
  • postavitev odbojnih ograj na posameznih cestnih odsekih: LC 295-411 (Orešje), JP 796-561 (Orešje), LC 295-323 (Gorenja vas pri Šmarjeti – Žaloviče), LC 295-332 (Mala Strmica);
  • sanacija plazu v Mevcah. Izvedena bo sanacija plazu v Mevcah na občinski cesti z oznako JP 798-041 in ureditev zaledja ter obnova ceste na območju predvidenih del (izvedba drenaž, izvedba novih in sanacija obstoječih zidov, rekonstrukcija ceste).

 

Izmed zgoraj omenjenih del je najbolj zahtevna sanacija plazu na občinski cesti z oznako JP 798-041 v Mevcah, za katero je občina na podlagi uspešne kandidature pridobila državna sredstva. Ker se plaz nahaja v vinogradniškem območju in ker že potekajo trgatve se bo rekonstrukcija plazu časovno zamaknila in se bo začela izvajati predvidoma konec meseca septembra.

Pojdi nazaj