Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2017

Objavljeno: 24.07.2017

V okviru investicijskega vzdrževanja občinskih cest v letu 2017 je Odbor za razvoj sprejel naslednje investicijske projekte:

 • Ureditev dela javni poti z oznako JP 797-671 (OBRH-ŠMARJEŠKE TOPLICE), predvidene so globinske sanacije na posameznih odsekih javne ceste ter izdelava mulde.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-421 (ŽALOVIČE-KOGLO-ŠMARJETA), predvidene so globinske sanacije na posameznih odsekih javne ceste.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-341 (ZIDANI MOST-KLEVEVŽ), predvidena je ureditev odvodnjavanja lokalne ceste, ter globinske sanacije.
 • Ureditev dela javni poti z oznako JP 797-811 (DRUŽINSKA VAS), predvidena je preplastitev vozišča.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-323 (ŽALOVIČE-LAKOTE), predvidena je preplastitev vozišča.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-322 (OBRH-ŽALOVIČE), predvidena je ureditev odvodnjavanja v središču naselja Žaloviče.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-381 (DRUŽINSKA VAS-STRELAC-ŠMARJETA), ter center Šmarjeta, predvidena je ureditev križišča v Šmarjeti, ter globinska sanacija ceste v Šmarjeti.
 • Ureditev dela lokalne ceste z oznako LC 295-381 (VINJI VRH), predvidena je globinska sanacija ceste, ter preplastitev dela lokalne ceste, ureditev dela javne ceste z oznako JP 797-931 (ŠPORTNI PARK-BEVC), predvideno je urediti odvodnjavanje in v delu tudi globinska sanacija.
 • Ureditev dela javne ceste z oznako JP 797-021 (HRIB), predvideno je urediti globinsko sanacijo dela javne poti.
 • Ureditev dela javne ceste z oznako JP 798-621 (LESTINA-DURNIK), predvideno je urediti globinsko sanacijo dela javne poti, ter ureditev odvodnjavanja.
 • Ureditev dela javne poti z oznako JP 797-911 (ZGORNJA DRUŽINSKA VAS), predvideno je urediti globinsko sanacijo dela lokalne ceste, ter ureditev odvodnjavanja.

 

Občina Šmarješke Toplice je že izbrala izvajalca gradbenih del in v mesecu juliju podpisala pogodbo. Dela se bodo izvajala v poletnem času. 

Pojdi nazaj