Izdelava elaborata za oglaševanje v občini Šmarješke Toplice

Objavljeno: 30.06.2012

Trenutno v naši občini ob državni cesti ni postavljene nikakršne turistično obvestilne in usmerjevalne signalizacije, ki bi opozarjala in vodila voznike in obiskovalce na turistično znamenitost oziroma pomemben subjekt, vreden postanka in ogleda.

 

V ta namen smo se na Občini Šmarješke Toplic odločili za izdelavo elaborata za oglaševanje v Občini Šmarješke Toplice.

 

S predlogom postavitve turistične obvestilne signalizacije za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih, se bodo obdelali predlogi za pomembnejšo turistično znamenitost ob oziroma v okolici, ki gravitira na državno regionalno cesto.

Pojdi nazaj