Izdelava projekta PGD in PZI obnova stare šole v Beli Cerkvi

Objavljeno: 30.09.2011

Občina Šmarješke Toplice se je v letu 2010 lotila izvedbe projekta obnove stare šole v Beli Cerkvi. Za predvideno obnovo stavbe je bila naročena statična presoja, ki je pokazala, da je objekt zardi dotrajanosti, poškodb ter ekonomske neupravičenosti neprimeren za obnovo (rekonstrukcijo) in je smiselno objekt podreti ter na istem mestu zgraditi nov objekt.

 

Za izdelavo projekta PGD, PZI je bilo izbrano podjetje Arhitekt314, Mitja Janc s.p.

 

Ker se lokacija objekta nahaja na zelo pomembnem arheološkem območju, je bilo potrebno pred izdelavo faze PGD, PZI izvesti predhodne arheološke raziskave oziroma geomehansko sondiranje, ki je bilo zaradi dosega plasti kompaktnega nasipa in pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Novega mesta prekinjeno, za nadaljevanje raziskav pa je potrebno izvesti arheološke sondaže velikosti 2x2m na točkah, ki jih je določil geolog. Sondaže so bile izvedene v mesecu septembru.

 

Po izvedbi arheoloških raziskav se bo nadaljevalo projektiranje s ciljem, da se pridobi gradbeno dovoljenje v prvi polovici prihodnjega leta. Financiranje obnove bo pogojeno s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

Pojdi nazaj