Izdelava projekta PGD in PZI za širitev občinske uprave in ureditev lekarne

Objavljeno: 23.09.2011

Rezultat referenduma za spremembo sedeža občine je odločil, da sedež občine ostaja v Šmarjeti. Občinska uprava deluje v sicer prenovljenih prostorih, vendar bo kljub vsemu potrebna dodatna razširitev. Zaradi zagotavljanja varovanja osebnih podatkov v zvezi z delom s strankami, je potrebno zagotoviti pisarne za posameznega uslužbenca in pa sejno sobo. Trenutno imamo v pisarni več zaposlenih in to ni ustrezno delovno okolje tako za uslužbenca kot tudi za stranko. Hkrati se kaže tudi potreba po dodatnih parkirnih prostorih, zaradi polnega delovnega časa zdravnice in zobozdravnice. Na obstoječi lokaciji se bo odprla tudi lekarna.

 

tl_files/novice/Lekarna.JPG

 Foto: Tomaž Ramovš (OU)

 

Vse to so razlogi, da smo v drugi polovici leta 2011 pristopili k izdelavi projekta, ki bo predvidel nove prostore za občinsko upravo, lekarno in dodatna parkirna mesta. Izvedba projekta bo stekla še v letošnjem letu. ureditev lekarne in širitev občinske uprave pa predvidoma prihodnje leto. Investicijska obnova bo potekala na delu objekta, v katerem je bil oddelek vrtca.

 

tl_files/Aktualno/Obcinska uprava.JPG

 

  Foto: Tomaž Ramovš (OU)

Pojdi nazaj