Izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi

Objavljeno: 24.07.2017

Občina Šmarješke Toplice v mesecu juliju pričenja v Beli Cerkvi z izgradnjo parkirišč za avtobuse in avtomobile.

 

 

Cilj investicije je izgradnja dveh parkirišč v Beli Cerkvi, ki obsega:

 

-         parkirišče za avtobuse:

-     izgradnjo parkirišča za avtobuse – 3 parkirna mesta (velikosti po 4 x 13 m),

-     izgradnjo 27 m kanalizacije za odvod komunalnih padavinskih voda (drenaža),

-     izgradnjo 18 m razsvetljave parkirišča,

-     prestavitev avtobusnega postajališča za lokalni promet (odstranitev obstoječega in postavitev novega pritličnega nadstreška za potnike),

-     prestavitev ekološkega otoka.

 

-        parkirišče za osebna vozila:

-     izgradnjo parkirišča s priključkom na rekonstruirani del nekategorizirane javne poti – 22 parkirnih mest, od tega 1 za invalide,

-     rekonstrukcijo 47 m nekategorizirane javne poti,

-     izgradnjo 91 m kanalizacije za odvod komunalnih padavinskih voda (drenaža),

-     izgradnjo 21 m razsvetljave parkirišča z navezavo na NN električno omrežje,

-     izgradnjo podpornih zidov in postavitev ograje nanje,

-     postavitev nadstreška za kolesa in motorje – do 5 parkirnih mest.

 

V letu 2017 smo s projektom pristopili k prijavi za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin v letu 2017 v višini 37.655,00 EUR in v letu 2018 v višini 54.637,00 EUR, za kar smo v mesecu juniju tudi že podpisali sofinancersko pogodbo z ministrstvom.

 

Pridobljena so oba gradbena dovoljenja, izbran je izvajalec za izvedbo gradbenih del podjetje NG Nizke gradnje d.o.o. iz Novega mesta. V letošnjem je predvidena izgradnja parkirišča za avtobuse v celoti in pričetek del za izgradnjo parkirišča za avtomobile, katerega izgradnjo bomo zaključili v letu 2018. 

Pojdi nazaj