Podpisana pogodba za izvedbo projekta "Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac in vodovod Strelac I. faza"

Objavljeno: 15.05.2014

Dne 13.5.2014 je županja, mag. Bernardka Krnc podpisala pogodba za izvedbo projekta "Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac in vodovod Strelac - I. faza"

Po izvedenem javnem naročilu je bil za izvedbo del izbran izvajalec del - podjetje Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje.

Pojdi nazaj