Postavitev polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil

Objavljeno: 27.03.2017

Postavitev polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil

Eko sklad Slovenije je v mesecu decembru 2016 objavil razpis za 100% sofinanciranje nakupa postaj za polnjenje električnih vozil.

Občina Šmarješke Toplice se je javila na razpis z vlogo za sofinanciranje nakupa treh polnilnih postaj in prejeli smo že pozitivno odločbo, kar nam omogoča, da bomo po uspešno izvedeni postavitvi polnilnih postaj, lahko prejeli sredstva v neto vrednosti treh polnilnih postaj (8.970,00 EUR). Gradbena dela za postavitev in DDV pa pokrijemo z lastnimi sredstvi občine in v skladu s proračunom za leto 2017.

Polnilne postaje se bodo postavljale na obstoječih parkiriščih:

Lokacije postavitve polnilnih postaj:

Šmarjeta: pri občinski stavbi,

Šmarješke Toplice: pri hotelu Terme Šmarješke Toplice,

Bela Cerkev: ob pokopališkem zidu oz. ob spodnjem vhodu v poslovilni objekt.

Dobavljene bodo polnilne postaje G3, ki so samostoječe polnilnice z dvema polnilnima mestoma, skladne z IEC 61851 standardom. Po uspešni izvedbi postavitve bomo izbrali še upravljavca polnilnih postaj, ki bo skrbel za nemoteno delovanje in nudil ugodno storitev polnjenja.

Pojdi nazaj