Projekt Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice - TROŠT

Objavljeno: 06.08.2013

tl_files/Aktualno/eu.jpgtl_files/Aktualno/ekrp.jpgtl_files/Aktualno/leader.jpgtl_files/Aktualno/rs.jpgtl_files/Aktualno/las dbk.jpgtl_files/Aktualno/ost.jpg

 

Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice (TROŠT)


Občina Šmarješke Toplice je v slovenskem prostoru in širše poznana predvsem po termalnem turizmu. Na občini Šmarješke Toplice se dobro zavedamo vseh naših naravnih danosti in kulturnih vrednot, katera so ena izmed naših glavnih prioritet.

Ohranjanje narave in krajine je naša glavna skrb, zato občina pri svojih projektih upošteva trajnostni razvoj. V ta namen smo v letu 2012 uspešno prijavili projekt Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice, ki je bil del načrta izvedbenih projektov LAS Dolenjska in Bela krajina 2012. Nosilec projekta je Občina Šmarješke Toplice, partnerji na projektu pa Terme Krka, d.o.o. PE Šmarješke Toplice, Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Društvo podeželskih žena Šmarjeta in Komunala Novo mesto, d.o.o.

Vrednost celotnega projekta je 30.974,40 eur, od tega je sofinancirano s strani programov LAS Dolenjska in Bela krajina ter Leader 22.517,00 eur.

 

V skladu z načrtovanimi aktivnostmi smo izvedli dve delavnici, in sicer 3. aprila delavnico »Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice«, 11. junija pa delavnico »Odpadek – surovina na nepravem mestu« in »Koriščenje sončne energije za gradnjo sončnih elektrarn«.

 

V centru Šmarjeških Toplic smo v petek, 7. junija slavnostno predali svojemu namenu kmečko tržnico, kjer lahko lokalni ponudniki in tudi ponudniki sosednjih občin prodajajo domače pridelke/predelke in izdelke domače in umetnostne obrti. Več o kmečki tržnici si lahko preberete tukaj.

 

Za namen obveščanja in informiranja občanov o prodaji na kmečki tržnici smo 11. aprila 2013 v sodelovanju s KGZ NM izvedli tudi delavnico »Možnosti trženja pridelkov, izdelkov in storitev kmetij ter ustrezna obdavčitev«.

 

V sklopu projekta izdelujemo študijo o trajnostnem razvoju občine, ki vključuje analizo potreb in ponudbe lokalno pridelane prehrane, obnovljive vire z energijo in trajnostno ravnanje z odpadki.

 

S projektom želimo predvsem izboljšati turistično ponudbo kraja in povečati razpoznavnost izdelkov iz našega območja, zato kreiramo lastno blagovno znamko, z imenom Prid' puj. Ime za blagovno znamko smo pridobili na podlagi številnih predlogov na delavnici »Kreiranje blagovne znamke Občine Šmarješke Toplice, dne 17. aprila. Vključitev v blagovno znamko.

 

Pred tem smo v mesecu marcu, kot primer dobre prakse uspešne blagovne znamke, izvedli strokovno ekskurzijo na Škofjeloško, kjer so nam predstavili izdelke in organiziranost blagovne znamke Babica Jerca in Dedek Jaka.

 

V izdelavi je pravilnik o pogojih podeljevanja blagovne znamke in kriteriji za podelitev le-te ponudnikom za posamezne izdelke.

 

Projekt Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice je sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. Osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Nosilec projekta Občina Šmarješke Toplice. Partnerji: Terme Krka d.o.o., PE Šmarješke Toplice; Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Društvo podeželskih žena Šmarjeta in Komunala Novo mesto d.o.o.

 

Pojdi nazaj