Rekonstrukcija dela državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških toplic, izvajanje del

Objavljeno: 30.06.2017

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Šmarješke Toplice skupaj izvajata projekt rekonstrukcije dela regionalne ceste R3-667 Zbure-Šmarješke Toplice od naselja Šmarjeta do Šmarjeških Toplic, z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce in dvosmerne kolesarske poti.

Za izvedbo investicije so zagotovljena finančna sredstva v državnem in občinskem proračunu. V sklopu investicije bo obnovljen kanalizacijski vod od Šmarjete do obstoječe čistilne naprave, ter izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda od čistilne naprave do naselja Brezovica, kjer se kanalizacijski vod naveže na obstoječo kanalizacijsko omrežje do čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah.

Skladno s terminskim planom potekajo dela že od lanskega avgusta naprej, trenutno se izvajajo dela na večjem delu trase državne ceste predvidene prve faze investicije, to je od Šmarjete vse do predzadnjega uvoza za naselje Brezovica na državni cesti od Šmarjete do Šmarjeških Toplic. Po končanju prve faze investicije sledi še naslednja faza, tako imenovana druga faza, s katero bomo povezali Šmarjeto s Šmarješkimi Toplicami,  tako s kolesarsko stezo ko s hodnikom za pešce.  

V času gradnje so predvidene polovične prometne zapore državne ceste in zapore občinskih cest v celoti, zato prosimo vse uporabnike ceste za razumevanje in strpnost, saj bo prenovljena cesta pripomogla k boljšim pogojem uporabe vsem udeležencem v prometu in izboljšanju prometne varnosti.

Pojdi nazaj