Stanje investicijskih projektov

Objavljeno: 31.03.2014

Stanje investicijskih projektov za katere smo pridobili nepovratna finančna sredstva in so v izvajanju:

  • VODOVOD VINJI VRH NIZKA CONA IN KANALIZACIJA GRADENJE, projekt se izvaja, občina uspešno črpa pridobljena nepovratna sredstva.

Projekt se je začel izvajati v letu 2013 in se bo zaključil v letošnjem letu.

  • GRADNJA KULTURNEGA DOMA BELA CERKEV - HIŠA ŽIVE DEDIŠČINE »IZ NARAVE IN PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST«

Gradnja se izvaja v letu 2014 in se zaključi v začetku leta 2015.

 

 

Stanje investicijskih projektov, za katere smo pridobili nepovratna finančna sredstva in se bodo izvajali v letu 2014:

  • »FEKALNA KANALIZACIJA BREZOVICA-STRELAC IN VODOVOD STRELAC I. FAZA«

Občina je v postopku izbora izvajalca. Dela se bodo začela in zaključila v letošnjem letu.

  • »ENERGETSKA SANACIJA OŠ ŠMARJETA«

Občina je v postopku izbora izvajalca. Dela se bodo začela in zaključila v letošnjem letu.

 

 

Stanje investicijskih projektov, za katere izvajamo vse aktivnosti, da lahko v letošnjem letu kandidiramo za nepovratna sredstva. Projekti so bili prijavljeni ter so v naboru izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije, iz česar sledi da lahko kandidiramo za nepovratna sredstva:

  • REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA IN GRADNJA NOVEGA VRTCA V ŠMARJETI

Občina je v letu 2014 izbrala izvajalca, čakamo na razpis, da projekt prijavimo za pridobitev nepovratnih sredstev.

  • KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI

Občina je v postopku izbora izvajalca, čakamo na razpis, da projekt prijavimo za pridobitev nepovratnih sredstev.

  • FEKALNA KANALIZACIJA BREZOVICA – STRELAC IN VODOVOD STRELAC – II. FAZA

Občina pripravlja tehnični del za potrebe izbora izvajalca in prijave projekta za nepovratna sredstva.

Pojdi nazaj