Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta

Objavljeno: 27.03.2017

Prva faza izvedbe investicije »Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta«, ki je zajemala rekonstrukcijo atletske steze, steze za skok v daljino ter ureditev odvodnjavanja nogometnega igrišča, se je zaključila v mesecu decembru 2016.

 

Izvedba investicije je znašala 126.008,72 EUR z DDV od katerih je bilo lastnih 86.692,24 EUR oz. 68,80% investicije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je prispevalo 39.316,48 EUR oz. 31,20% vrednosti investicije.

 

Z izvedbo predmetne investicije so se izboljšali pogoji za izvajanje programov športne vzgoje učencev osnovne šole, za športno udejstvovanje predšolskih otrok in  ostale zainteresirane mladine, rekreativcev in občinskih športnih društev ter za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev v Šmarjeti.

 

Z namenom zaščite obnovljenega igrišča pred poškodbami, se bo okoli atletske steze namestila panelna ograja. Na nogometnem igrišču pa je predvidena še namestitev travne ruše. 

 

V sklopu druge faze izvedbe investicije »Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta« je predvidena še:  

-        izgradnja igrišča za odbojko na mivki s pripadajočim platojem in ograjo,

-        izgradnja zunanjih garderob s sanitarno enoto, ekološkega otoka ter lope za orodje,

-        izgradnja betonskih tribun ter  

-        ureditev razsvetljave ob igrišču. 

 

Projektna ocena izvedbe druge faze projekta znaša 98.000,00 EUR, pričetek investicije pa je odvisen od pridobitve nepovratnih sredstev.  

 

Pojdi nazaj