Urejanje javne razsvetljave v letu 2011

Objavljeno: 30.09.2011

Občina Šmarješke Toplice je z javno razsvetljavo dobro opremljena občina. Javna razsvetljava se nahaja v vseh večjih krajih po občini.

 

Zakonodaja nalaga občinam ustrezno ureditev javne razsvetljave. Občina Šmarješke Toplice ima izdelano strategijo obnove javne razsvetljave, na podlagi katere so bo po posameznih letih ustrezno obnovila obstoječa javna razsvetljava, ki ne ustreza zakonodaji.

 

Občina Šmarješke Toplice je skupaj z Občinami Vrhnika, Žiri, Horjul in Škocjan v letu 2011 vložila prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo. Z odobritvijo nepovratnih sredstev bi nam v letih 2012 in 2013 v celoti uspelo prenoviti javno razstveljavo.

 

V letu 2011 so bila sredstva namenjena za obnovo javne razsvetljave v naselju Zbure in Šmarjeta. V obeh naseljih se je zamenjalo skoraj 100 svetilk.

 

Nove svetilke ustrezajo novi zakonodaji, so energetsko učinkovite, porabijo namreč za cca. 2/3 manj električne energije, svetlobni izkoristki teh svetilk so veliki.

 

V izdelani strategiji javne razsvetljave so opredeljene možnosti posameznih ukrepov za učinkovito obnovo javne razsvetljave. Obnova svetilk je izvedena z najkvalitetnejšimi svetilkami, ki jih je mogoče dobiti na trgu in vse svetilke so opremljene z možnostjo nadgradnje z LED tehnologijo.

 

Za obnovo javne razsvetljave je v proračunu za leto 2011 namenjenih in porabljenih 66.000 EUR.

Pojdi nazaj