Vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje

Objavljeno: 10.03.2015

Projekt se je začel izvajati v letu 2013 in se je zaključil v letu 2014. Za objekt smo v mesecu oktobru 2014 pridobili uporabno dovoljenje, ki je bil osnova za izvedbo nadaljnjih aktivnosti za pričetek priključevanja na vodovod in kanalizacijo.

 

Investicija je obsegala izgradnjo/obnovo 4.706 m vodovoda in izgradnjo 1.025 m kanalizacije oziroma natančneje:

-        izgradnja vodovoda na odseku Mlada Vina v dolžini 509 m,

-        izgradnja vodovoda na odseku Vinji Vrh v dolžini 1.874 m,

-        izgradnja / obnova vodovoda na odseku Gradenje v dolžini 1.113 m,

-        izgradnja 1.210 m raznih priključnih vodovodnih vodov in

-        izgradnja 1.025 m gravitacijskega kanalizacijskega sistema.

 

V sklopu izvedbe investicije smo na območju izgradnje kanalizacije in vodovoda obnovili občinsko cestno omrežje:

-       javna pot z oznako JP 797-912 (Mlada Vina-Orešje), v celotni dolžini 575 m;

-       del javne poti z oznako JP 797-11 (zgornja Družinska vas), v dolžini cca 1663 m;

-       javna pot z oznako JP 797-141 (Gradenje-Štrumbelj), v celotni dolžini 211 m;

-       javna pot z oznako JP 797-901 (Gradenje), v celotni dolžini 389 m;

-       del javne poti z oznako JP 797-891 (Gradenje), v dolžini cca 231 m;

-       javna pot z oznako JP 793-331 (Gradenje-Dežman), v celotni dolžini 307 m;

-       del javne poti z oznako JP 797-921 (Kaplan-Bevc), v dolžini cca141 m;

-       del javne poti z oznako JP 797-931 (Športni park-Bevc), v dolžini cca 159 m;

-       javna pot z oznako JP 798-611 (Ravnica-Nebesa), v dolžini 211 m);

-       ter vse ostale poškodovane poti in cestni priključki na območju gradnje.

 

Na območju zgrajene kanalizacije in vodovoda se že izvajajo priklopi na javno kanalizacijo in vodovod, skladno s pozivi upravljavca komunalne infrastrukture javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o.. Glede na veljavno zakonodajo je na območjih kjer je zgrajeni javni vodovod priklop objektov na javni vodovod obvezen.

 

 

Tomaž Ramovš, OU

Pojdi nazaj