Gradnja kultunega doma Bela Cerkev - Hiša žive dediščine "Iz narave in preteklosti za prihodnost"

Objavljeno: 10.03.2015

Gradnja se je pričela izvajati v letu 2014 in bo zaključena v spomladanskih mesecih leta 2015.

 

Odstranili smo stari objekt, izvedene so bile arheološke raziskave, opravljena je bila zaščita pokopališča. Gradnja poteka skladno s terminskim planom, izvedena je celotna konstrukcija objekta, zunanji ovoj stavbe (okna, fasada), strojne in elektro inštalacije, objekt se opremlja.

 

Občina uspešno črpa pridobljena nepovratna sredstva. Opravljene so bile tudi že kontrole s strani ministrstva in inšpekcijskih služb. Gradnja se izvaja skladno s projektom oz. pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

 

Po pogodbi z ministrstvom imamo za večji del investicije oz. do določenega zneska 100% sofinanciranje tako gradnje kot DDV-ja.

 

 

Tomaž Ramovš, OU

 

Po pogodbi z ministrstvom imamo za večji del investicije oz. do določenega zneska 100% sofinanciranje tako gradnje kot DDV-ja. 

Pojdi nazaj