Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku