Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik volilne komisije, Fredi Bančov, mag.
  • Namestnica predsednika, Marinka Udovč
  • Član I, Jožef Kočevar
  • Namestnik člana I, Matej Janškovec
  • Član II, Vojko Kragelj
  • Namestnica člana II, Majda Lah
  • Član III, David Lužar
  • Namestnik člana III, Jože Žagar
  • Tajnica, Anica Turk Potočar
  • Namestnica tajnice, Alja Rabzelj