Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • KLAUDIJA POVŠE
  • MOJCA GORENC BAN
  • ANDREJ ANDERLIČ
  • ANDREJ KRAŠEVEC
  • DUŠAN UDOVČ