Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega ali izrednega ali podaljšanega)

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov