Vloga za izdajo potrdila iz uradnih evidenc o datumu spremembe namembnosti zemljišča

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku