Vloga za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov