Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Šmarješke Toplice (javna cesta)