Vloga za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov