Pogoji in sklep za pridobitev pravice do brezplačne uporabe plakatnih mest v Občini Šmarješke Toplice - Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

20. 9. 2022 Katarina G. (Občinska uprava) 129