Predstavitev projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture za Belo Cerkev ter dele naselij Gradenje, Sela, Vinji vrh in spodnja Družinska vas

16. 11. 2022 Anica T. P. (Občinska uprava) 125