SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno - storitveno območje Bela Cerkev - vzhod

5. 5. 2023 Katarina G. (Občinska uprava) 129
05.05.2023
Objave in pozivi
Stane Bajuk
07 38 44 333