Vodnjak v zdraviliškem parku v Šmarjeških Toplicah

Kulturna dediščina, Spomeniki
8220 Šmarješke Toplice