Spodnja Klevevška jama

Naravne znamenitosti
Spodnja Klevevška jama, 8220 Šmarješke Toplice