Župnijska cerkev sv. Andreja v Beli Cerkvi

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Bela Cerkev, 8220 Šmarješke Toplice