Cerkev sv. Jožefa na Velikem Vinjem Vrhu

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Veliki Vinji vrh, 8220 Šmarješke Toplice