Župnijska cerkev sv. Marjete v Šmarjeti

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Župnijska cerkev sv. Marjete, 8220 Šmarješke Toplice