Cerkev Karmelske matere božje v Slapih

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Cerkev Karmelske matere božje, 8220 Šmarješke Toplice